Işık Tekstil Ges Yatırımı

Şirketimizin enerji maliyetlerini azaltmak
ve yeşile duyduğumuz tutkunun bir yansıması olarak
Denizli Merkez ve Şube fabrika çatılarımızda olacak şekilde
yaklaşık 1200 kW elektrik gücünde güneş panellerinin kurulmasına karar verilmiştir.

Danışman: Emin Karayel