Open post

Geri Dönüştürülmüş Pamuk Nedir?

Geri Dönüştürülmüş Pamuk Nedir?

Geri dönüştürülmüş pamuk, genel olarak pamuklu kumaşın tekstil ürünlerinde tekrar kullanılabilen pamuk ipliğine dönüştürülmesi olarak tanımlanabilir. Geri dönüştürülmüş pamuk ayrıca yaygın olarak rejenere pamuk, geri kazanılmış pamuk veya kumaş artığı olarak da adlandırılır. Geri dönüştürülmüş içerik, geri dönüştürülmüş ham maddelerin yanı sıra kullanılmış, onarılmış ve yeniden üretilmiş bileşenleri içerir.

 

Tekstil geri dönüşümü iki ana kaynaktan üretilmektedir:

 

 1. Tüketim öncesi: iplik ve kumaş yan ürünlerinin artıklarını içerir
 2. Tüketim-sonrası: yeniden kullanıma uygun hale getirilecek giysiler, döşemelik kumaş, havlu, ev eşyalarını içerir

 

En büyük miktardaki geri dönüştürülmüş pamuk kaynakları, kesim artıkları gibi tüketim öncesi atıklarla üretilir. Tüketici sonrası atıkların çeşitli renk tonları, kumaş karışımları nedeniyle ayrıştırılması daha zordur ve bu süreç genel olarak daha emek-yoğun bir süreçtir.

 

 


 

Kumaşı Elyafa Geri Dönüştürme Süreci

 

Geri dönüştürülmüş pamuğun büyük çoğunluğu mekanik geri dönüşümden elde edilir. İlk olarak, kumaşlar ve malzemeler renklerine göre ayrılır. Ayırma işleminden sonra kumaşlar, önce iplik, daha sonra ham lif olarak parçalandıkları bir makineden geçirilirler. Bu süreç oldukça serttir ve lif üzerine büyük bir kuvvet uygular – liflerin açılması sırasında kırılması ve dolanması pek rastlanmayan bir durum değildir. Ham lif daha sonra diğer ürünlerde yeniden kullanılmak üzere ipliğe dönüştürülür. Geri dönüştürülmüş lif hiçbir zaman orijinal lif ile eşit kalite değerlerine sahip olmayacaktır. Özellikle, lif uzunluğu ve uzunluk düzgünlüğü etkilenecek, bu da son kullanım uygulamasını sınırlayacaktır.

 


 

Geri Dönüştürülmüş Pamuk Lifinin Faydaları ve Zorlukları

 

Geri dönüştürülmüş pamuk kullanımının faydalarının yanı sıra bazı zorlukları da olabilir.

 

 

Faydalar

 

 • Geri dönüştürülmüş pamuk, yalıtım, paspas başlıkları, bez parçaları ve dolgu gibi birçok farklı düşük kaliteli üründe yeniden hayat bulabilir.
 • Geri dönüşüm süreci birçok ürünü çöpe gitmekten kurtarabilir. Tekstil Geri Dönüşüm Konseyi (Council for Textile Recycling)’e göre, yıllık tekstil atıklarının 25 milyar poundluk bir değeri olduğu tahmin ediliyor.1
 • Kullanılan enerji, su ve boya miktarı, daha önce işlenmiş olan bir ürünün kullanımı ile azaltılabilir. Tasarruf, yeni malzemelerin üretimini dengeleyerek elde edilir. Geri dönüştürülmüş pamuk iplikleri en çok renklere göre tasnif edilmiş tüketim öncesi tekstil artıklarından elde edildiği için, iplikler halihazırda boyanmıştır.
 • CO2 ve fosil yakıt emisyonu tasarrufları, mevcut malzemelerin kullanımıyla kısmen karşılanabilir. Bununla birlikte, pamuk hurdalarının veya giysilerin toplanması, işlenmesi ve nakliyesi bu tasarrufların bir kısmını azaltabilir veya etkisiz hale getirebilir.2

 

Zorluklar

 

 • Pamuk, mukavemet ve dayanımı artırmak için yeni iplik haline getirilecek diğer liflerle karıştırılmalıdır. Bu nedenle sürekli olarak geri dönüştürülemez.
 • Geri dönüştürülmüş pamuk içeriği, son kullanım uygulamasına bağlı olacaktır. Herhangi bir miktardaki geri dönüştürülmüş ürün, düzgünlük, mukavemet gibi iplik ve kumaş özelliklerini etkileyecektir.
 • Geri dönüştürülmüş iplik maliyeti genellikle standart, saf pamuk ipliği maliyetlerinden daha yüksektir ve tüketicinin ödeyebileceği aralığın üstünde kalabilir.
 • Test araçları çırçırlanmış, saf pamuk için uygundur. Bazı durumlarda liflerin istif ve oryantasyonundaki farktan dolayı test sonuçları hatalı olabilir.
 • Diğer elyaflarla kontaminasyon riski, geri dönüştürülmüş pamuk için daha fazladır. Geri dönüştürülmüş tedarik zinciri oluşturulurken dikiş, dikiş ipliği, az miktarda elastan dikkate alınmalıdır.
Open post

Organik Tekstil Nedir?

Organik Tekstil Nedir?

Organik tekstil, üretimde kullanılan kumaşın hammaddesinin organik olarak sertifikalandırıldığı ve piyasaya sunulana kadar geçirdiği tüm işlem basamaklarında organik standartların gözetildiği ürünlere denir.   

Daha anlaşılır bir şekilde ifade etmek gerekirse, organik tekstil ürünlerinde kullanılan lifin (pamuk, keten, yün vb.) organik sertifikalı olması gerekir. Bunun için de pamuğun, ketenin organik tarım ile yetiştirilmiş olması gerekir. Elde edilen kumaşın kesim, dikim, boyama, paketleme gibi süreçlerinin her birinin ayrı ayrı sertifikalara sahip olması gerekir.   

Kısacası organik giyim için bir dizi kontrol aşaması gerekir. 

Neden Organik Tekstil Ürünlerini Tercih Etmeliyiz?

Uzun ve zahmetli işlemler sonrasında kullanıma hazır hale gelen tekstil ürünlerini tercih etmek için dünyamızı ve geleceğimizi yakından ilgilendiren bir sürü neden var aslında.   

 • Bunlardan ilki çevreye duyarlı olmalarıdır. Organik tekstil ürünleri çevreye zarar vermeyen, doğal kaynakları koruyan ekolojik tarım vasıtasıyla elde edilir. Üretim aşamasında doğaya zarar verilmez.
 • Organik tekstil üretiminin yaygınlaşması sürecin farklı aşamalarında çalışan insanların sağlığını da korumalarına yardımcı olur. Çünkü kimyasal ilaçlar bu üretim sürecinde yer almaz. 
 • Ekolojik tarımda çocuk işçilerin çalıştırılmasına izin verilmez. Aldığımız her organik tekstil ile biz de çocukları koruma altına almış oluruz.
 • Sürdürülebilir bir pazar sunan organik tekstil sektörü, kullanılmış ürünleri geri dönüştürerek farklı şekillerde piyasaya sunabilmekte, bu da doğal kaynakları bilinçli olarak korumamızı sağlamaktadır.
 • Her şeyden önemlisi organik giysiler insan sağlığını gözetmekte ve özellikle alerji, kanser gibi cilt hastalıklarının oluşumunun önüne geçmektedir. Çünkü organik tekstil ürünlerinde yumuşatma ve ağırtma için kullanılan kimyasallar asla kullanılmaz.
 • Organik tekstil ürünleri ekonomiktir, sağlığınızı olduğu bütçenizi de korur. Her ne kadar pahalı olduğu düşünülse de organik tekstil ürünleri daha uzun ömürlü olduğu için aslında muadillerine göre ekonomiktir. Örneğin bir giysi 10 yıkama sonrası bozulmaya başlarken, organik kumaşlı olanında bu sayı 100’lere kadar çıkar. 
Scroll to top